Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 18-03-19

M14NEC

Phase II Study of cisplatin and everolimus in patients with metastatic or unresectable neuroendocrine carcinomas (NEC) of extrapulmonary origin.

Protocol nummer: 
EudraCT nummer:2014-004735-39
METc nummer:2015.543
Onderzoekscode: 

Samenvatting

Neuroendocrine carcinomen onderscheiden zich van neuroendocriene tumoren door hun snelle groei en vroege ontwikkeling van metastasen. Zowel grootcellige als kleincellige neuroendocriene carcinomen worden over het algemeen behandeld met chemotherapie die wordt gebruikt bij het kleincellig. Hoewel neuroendocriene carcinomen vaak goed responderen op systeemtherapie en radiotherapie, vindt terugkeer van de ziekte vaak snel plaats en dit heeft een slechte prognose. Het is daarom noodzakelijk nieuwe effectieve combinaties van systeemtherapie te vinden.

Inclusiecriteria

 • pathologisch bevestigd niet-resectabel lokaal uitgebreid NEC (extra-pulmonaire oorsprong), waarvoor geen curatieve behandeling bestaat, en/of gemetastaseerde NEC als eerste-lijns therapie.
 • meetbare ziekte volgens RECIST 1.1 (CT-scan of MRI)
 • ECOG performance score 0-2
 • ANC ≥ 1.5 x 109/L, bloedplaatjes ≥ 100 x 109/L, Hemoglobine > 6 mmol/L
 • goede leverfunctie: Totaal serum bilirubin ≤ 1.5 ULN, ALT en AST ≤ 2.5x ULN (≤ 5x ULN bij patiŽnten met lever metastasen)
 • goede nierfunctie: klaring > 60 ml/min. (Cockroft-Gault formula)
 • levensverwachting van minstens 3 maanden
 • man / vrouw van ≥ 18 jaar oud
 • getekend informed consent
 • in staat om medicatie te slikken
 • lokaal uitgebreide of gemetastaseerde lesies waarvan veilig een histologisch biopt kan worden verkregen:
  • PatiŽnten met een veilig toegankelijke laesie, inclusief botlaesies.
  • PatiŽnten die niet bekend zijn met verhoogde bloedingsneiging (zoals hemofilie) of bekende bloedingscomplicaties van biopsieŽn of operaties.
  • geen gebruik van anticoagulantia op het moment van de biopsie.
  • PT < x 1.5 ULN of PT-INR < 1.5, APTT < 1.5 x ULN,
  • op de dag van de biopsie: bij patiŽnten die coumarines gebruiken: PT-INR < 1.5
  • PatiŽnten zonder contra-indicaties voor lidocaÔne (of afgeleiden hiervan)

Exclusiecriteria

 • Eerdere chemotherapie voor gemetastaseerde of niet-resectabele NEC (oorsprong buiten de long). Eerdere curatieve peri-operatieve chemotherapie of chemoradiatie is toegestaan mits minstens 6 maanden voorbij zijn gegaan tussen einde van deze therapie en inclusie in deze studie.
 • voorgaande therapie met MTOR-inhibitors (bv. sirolimus, temsirolimus, deforolimus, everolimus)
 • andere aandoening binnen de afgelopen 5 jaar, met uitzondering van carcinoma in situ van de cervix, of basaalcelcarcinoom
 • bekende intolerantie of overgevoeligheid voor everolimus of andere rapamycine analogen (bv sirolimus, temsirolimus) of cisplatin
 • bekende beperking van gastro-intestinale functie of een ziekte die de absorptie van everolimus kan veranderen.
 • ongecontroleerde diabetes mellitus (HbA1c >8% ondanks therapie). PatiŽnten met een afwijkend bloedsuikergehalte (nuchter) of diabetes mellitus mogen worden geÔncludeerd, maar moeten worden gemonitord.
 • PatiŽnten met ernstige of ongecontroleerde medische condities zoals:
  • instabiele angina pectoris, symptomatische hartfalen, myocard infarct (≤ 6 maanden voor randomisatie) ongecontroleerde ritmestoornissen van het hart.
  • actieve of ongecontroleerde infectie.
  • leverziekten zoals cirrhose, gedecompenseerde leverziekte, chronische hepatitis
  • ernstig beperkte long functie (spirometrie DLCO 50% of minder dan normaal en 02 saturatie 88% of minder in rust)
  • actuele, versterkte bloedingsneiging
 • chronische behandeling met corticosteroÔden of andere immuunsuppressieve middelen
 • bekende HIV positiviteit
 • vrouwelijke patiŽnten die zwanger zijn
 • vrouwelijke patiŽnten die borstvoeding geven,
 • of volwassenen in de vruchtbare leeftijd die geen effectieve anticonceptie gebruiken tijdens het nemen van studie-medicatie en gedurende 6 maanden na het stoppen van de studie-medicatie.
 • voorgeschiedenis met hartfalen, voor angina pectoris (waarvoor medicatie), transmuraal myocard infarct op ECG, slecht gecontroleerde hypertensie (systolic BP > 180 mmHg or diastolic BP > 100 mmHg), klinisch significante hartklep ziekten, hoog risico op oncontroleerbare arrythmias.
 • patiŽnten met dyspnoe in rust door complicaties van uitgebreide ziekte, dyspnoe door andere ziekten, of patiŽnten die zuurstof-therapie ondergaan.
 • hersenmetastasen
 • study-drug behandeling binnen 4 weken voor start van deze studie behandeling.
 • radiotherapie binnen 4 weken voor start van de studie (2 weken interval wordt toegestaan als palliatieve radiotherapie is gegeven voor botmetastasen of voor patiŽnten met een acute toxiciteit).

Kuurlijsten

D2VA-lijst: Cisplatin

StudiecoŲrdinator

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl

M14NEC Protocol

M14NEC CRF Registration form

M14NEC Informatie eigen apotheker

M14NEC Informatie medicatiebewaking

M14NEC PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring

M14NEC Recept

M14NEC SAE-formulier

M14NEC Sample information form