Pagina afdrukken
Terug naar normale weergave
UMCGMedische Oncologie
Laatst gewijzigd: 23-05-16

I-MOVE

Evaluating the outcome of a personalised oncological rehabilitation program in overweight and obese breast cancer patients on adjuvant anti-hormonal treatment.

METc nummer:2014/243

Samenvatting

Primair doel onderzoek:
Om in een studiepopulatie van borstkanker patiŽnten met overgewicht die adjuvant met anti-hormonale therapie behandeld worden, het percentage patiŽnten dat voldoet aan de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen, 60 min bewegen per dag, minimaal 5 dagen per week) voor mensen met overgewicht te verhogen met 20% d.m.v. oncologische revalidatie.

Secundair doel onderzoek:
Evalueren of deze toename blijvend is tot 3 maanden na afronden van de oncologische revalidatie.

Het effect van het beweegprogramma evalueren op lichaamssamenstelling waaronder gewicht, parameters van het metabool syndroom, op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en op self-efficacy.

Studieopzet:
Eenarmige experimentele pre-post opzet, waarbij de effectiviteit geŽvalueerd wordt van een 12 weken durend maximaal gepersonaliseerd oncologisch revalidatieprogramma bij patiŽnten met mammacarcinoom met overgewicht die adjuvant anti-hormonaal worden behandeld.

De volgende zaken worden gemeten op T=0 weken, T=12 weken en T=26 weken:

 • Accelerometrie (stappenteller, om bewegen te meten)
 • Body composition
 • Parameters van het metabool syndroom
 • Vragenlijsten

Onderzoekspopulatie:
141 vrouwen tussen de 18 en 75 jaar die adjuvant anti-hormonaal worden behandeld voor borstkanker en overgewicht hebben (BMI ≥ 25).

Inclusiecriteria

 • Mammacarcinoom onder behandeling met anti-hormonale therapie
 • BMI ≥ 25 kg/m2
 • 18-75 jaar
 • Nog geen eerdere deelname aan een oncologisch revalidatieprogramma
 • Informed consent

Exclusiecriteria

 • Geen bestaande neveneffecten van eerdere therapie die normale dagelijkse activiteiten in de weg staan
 • Aanwezigheid van een recidief/metastase van mammacarcinoom of andere primaire maligniteit
 • Hartaandoening die niet onder controle is
 • Andere contra-indicatie voor actief bewegen (bijv. orthopedische problemen)
 • Dementie

StudiecoŲrdinator

Drs. H.L. Ormel
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: h.l.ormel@umcg.nl

Prof.Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

I-MOVE Protocol

I-MOVE PatiŽnteninformatie en toestemmingsverklaring

I-MOVE Vragenlijsten